UGC en auteursrecht

TNO-ICT heeft een rapport gepubliceerd over businessmodellen rond User Generated Content sites, zoals MySpace, Revver en de bekendste: YouTube. Met name de rechtenkwestie is daarbij een heikel thema, want veel van de content die te zien is op YouTube, is professioneel gemaakte content en daarom meestal niet rechtenvrij. Copyrights worden dan ook op grote schaal geschonden. Er wordt veel tijd en geld besteed aan het moderen van content en het verwijderen bij rechtenschending, waardoor de internetter ontmoedigd wordt dit soort content te plaatsen. 

Open Content
Hoewel ik zelf voorstander ben van “Open Content” en vind dat men moet ophouden met DRM-kwesties (funest voor de creativiteit), begrijp ik ook dat het momenteel niet realistisch is om te denken dat de productiemaatschappijen en omroepen dure producties gratis aan gaan bieden. Maar, in plaats van oeverloos achter de feiten aan te lopen, zie de zinloze strijd van de muziekmaatschappijen, zou een ander model wel kans hebben, namelijk het afrekenen van rechten op basis van de populariteit van een geplaatst filmpje. Eenzelfde model kennen BUMA en de omroepen, namelijk het afrekenen van auteursrechten op basis van de omzet. Dat zou een hoop controle schelen en heeft als bijkomend voordeel dat content vrij geplaatst kan worden, tenzij het populair wordt. Dan ontstaat een luxeprobleem, want dan is er ook geld te verdienen aan content en is het niet meer dan fair dat die inkomsten gedeeld worden met de rechthebbenden.

Beleidsbrief
Het kabinet heeft inmiddels een beleidsbrief opgesteld om de schending van auteursrecht aan te gaan pakken. De betrokken ministers,Hirsch Ballin, Van der Hoeven en Plasterk, willen vooral het uploaden van illegaal materiaal aan gaan pakken, het downloaden blijft vooralsnog toegestaan.

More From Author